Έκτακτο δημοτικό συμβούλιο για δημιουργία ειδικού χώρου ταφής θυμάτων κορονοϊού στις Φέρες

Μετά την έξαρση του δεύτερου κύματος της πανδημίας, έχουν δημιουργηθεί σε κάθε Δήμο (όπως προβλέπεται άλλωστε) ειδικοί χώροι ταφής για τα θύματα του κορονοϊού. Συνήθως, τάφοι διανοίγονται στις πόλεις, ωστόσο κρίθηκε αναγκαίο να υπάρξει ανάλογη προετοιμασία και στις Φέρες του δήμου Αλεξανδρούπολης.

ΕΛΑΝΚΟ