Άγνωστοι έκλεψαν τα κλειδιά από μηχανήματα της ΠΕ Έβρου

Παροπλισμένα, άγνωστο για πόσο, θα παραμείνουν τα δύο μηχανήματα τύπου UNIMAC που πρόσφατα παρέλαβε η Αντιπεριφέρεια Έβρου, ως δωρεά από τον Διαδριατικό Αγωγο Φυσικού Αερίου ΤΑΡ. Τα μηχανήματα θα ξανατεθούν σε λειτουργία όταν η εταιρία παραγωγής τους, στείλει στην Ελλάδα αντικλείδια για να πάρουν μπρος, αφού τα πρωτότυπα κλάπηκαν από αγνώστους!