Άσκηση διαχείρισης πετρελαιοκηλίδας στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης

Η καθιερωμένη ετήσια άσκηση αντιμετώπισης μιας ενδεχόμενης πετρελαιοκηλίδας έγινε στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, με τη συμμετοχή του Λιμεναρχείου, του Οργανισμού Λιμένος, της Πολιτικής Προστασίας και των 4 εταιριών πετρελαιοειδών που δραστηριοποιούνται στην Αλεξανδρούπολη. Το σενάριο προέβλεπε την αντιμετώπιση διαρροής 500 λίτρων πετρελαίου, στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού.