Έκπτωση φόρου 40 τοις εκατό θα έχουν όσοι πολίτες ανακαινίζουν το ακίνητό τους

Από τον επόμενο χρόνο οι φορολογούμενοι που θα προχωρούν σε ανακαίνιση, επισκευή ή ενεργειακή αναβάθμιση των ακινήτων τους θα κερδίζουν έκπτωση φόρου 40% από τις σχετικές δαπάνες. Και αν έκπτωση αυτή υπερκαλύπτει το φόρο εισοδήματος, τότε θα υπολογίζεται στα επόμενα φορολογικά έτη.