Ένα ανοιχτό οικομουσείο στο Δέλτα του ποταμού Έβρου σχεδιάζει να κατασκευάσει η Δημοτική Επιχείρηση

Ένα ανοιχτό οικομουσείο στο Δέλτα του ποταμού Έβρου σχεδιάζει να κατασκευάσει η Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης Φερών.

Για το λόγο αυτό άλλωστε η ΔΕΤΑΦ διεκδικεί κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού περιλαμβάνεται η δημιουργία μονοπατιών περιήγησης και παρατηρητήρια ζώων.