Έρευνα για τον πληθυσμό του μυοκάστορα από τον Φορέα Διαχείρισης του Δέλτα του Έβρου

Έρευνα καταγραφής του πληθυσμού του μυοκάστορα στο Δέλτα του Έβρου διεξάγει αυτήν την περίοδο ο Φορέας Διαχείρησης, του Βιότοπου. Ο μυοκάστορας θεωρείται εισβολέας, καθώς δεν είναι ένα είδος ζώου που ενδημεί στην Ελλάδα. Επειδή ο υπερπληθυσμός του δύναται να προκαλέσει βλάβη σε καλλιέργειες και την ισορροπία του οικοσυστήματος, ο Φορέας επιχειρεί τώρα να κάνει μία επισταμένη αποτύπωση του πληθυσμού, ώστε να λάβει μέτρα εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.