Ίδρυμα Χρονίως Πασχόντων “Άγιος Κυπριανός”

Αφιέρωμα της εκπομπής στο Ίδρυμα “Άγιος Κυπριανός”. Γνωρίσαμε τους τροφίμους και το προσωπικό και συνομιλήσαμε μαζί τους κατά τη διάρκεια των καθημερινών τους δραστηριοτήτων.