Αβεβαιότητα στην αλλαντοβιομηχανία Θράκη Α.Ε.

Με αβεβαιότητα ατενίζουν για ακόμη μία φορά το μέλλον τους οι εργαζόμενοι στην αλλαντοβιομηχανία Θράκη Α.Ε. μετά την αναβολή της δίκης για την επιστροφή των σημάτων στο εργοστάσιο. Η δίκη αναβλήθηκε για τις 20 Μαίου, την ίδια στιγμή που στο τέλος του μήνα γίνεται ο τρίτος πλειστηριασμός για το κάθε ακίνητο της εταιρείας ξεχωριστά. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, η αναβολή της δίκης σημαίνει ότι δεν θα βρεθεί αγοραστής και οι εργαζόμενοι θα μείνουν και πάλι χωρίς δουλειά.