Αγανακτησμένοι πολίτες για τους κόμβους της Ορεστιάδας

Επταμελής επιτροπή συγκροτήθηκε στην Ορεστιάδα η οποία θα ασκήσει πιέσεις σε όλους τους τοπικούς φορείς έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας πραγματικός κόμβος στην είσοδο της πόλης.Αρκετοί από τους κατοίκους της πόλης εκφράζουν έντονο πρόβληματισμό καθώς στην είσοδο της Ορεστιάδας έχουν γίνει πολλά τροχαία ατυχήματα.Μια από τις πρώτες κινήσεις που σχεδιάζει η επιτροπή πολιτών είναι ο προειδοποιητικός αποκλεισμός του δρόμου.