Αναβαθμίζονται οι Παιδικές Χαρές της Αελεξανδρούπολης

Χρηματοδότηση για την αναβάθμιση ορισμένων παιδικών χαρών του, διεκδικεί ο δήμος Αλεξανδρούπολης από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», το οποίο χρηματοδοτεί τη συγκεκριμένη δράση. Το πρόγραμμα προβλέπει χρηματοδότηση ύψους 70.000.000 € σε όλους τους δήμους της χώρας, ενώ το ποσό που αντιστοιχεί στον καθέναν προκύπτει ανάλογα με μία σειρά κριτηρίων που πρέπει να τηρούνται. Για τον δήμο Αλεξ/πολης το ποσό που αντιστοιχεί είναι 246.000 €.