Αναγκαιότητα συγχώνευσης σχολικών μονάδων

Στο θέμα της προτεινόμενης συγχώνευσης 3 Λυκείων στα Δϊκαια, στη Βύσσα και στην Ορεστιάδα, και τη μετατροπή τους σε Λυκειακές Τάξεις, αναφέρθηκε ο προϊστάμενος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, Στέργιος Αποστολακούδης. Τονίζοντας την αναγκαιότητα συνένωσης των σχολικών μονάδων για την εύρυθμη λειτουργία τους.