Ανακαίνιση της αποθήκης του Δήμου

Στην πλήρη ανακαίνιση της Αποθήκης η οποία βρίσκεται στο υπόγειο του Δημαρχείου, προχώρησε η Δημοτική Αρχή. Η εικόνα της νέας αποθήκης, πραγματικά δεν θυμίζει σε τίποτα την παλιά. Εκεί που επικρατούσε το χάος, μπήκε επιτέλους μια τάξη, και μάλιστα, έχει γίνει και καταγραφή όλων των υλικών που υπάρχουν εκεί. Έτσι, ο υπεύθυνος της αποθήκης, πλέον είναι σε θέση να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τι ακριβώς έχει, και σε ποιες ποσότητες, όπως για παράδειγμα, πόσα στυλό, ή πόσα πακέτα με χαρτί για τους εκτυπωτές. Επιπλέον δημιουργήθηκε και γραφείο, όπου καταγράφεται ηλεκτρονικά, τι μπαίνει και τι βγαίνει από την αποθήκη.
Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή προχώρησε και σε μία άλλη πολύ σημαντική αλλαγή, στη μεταφορά ολόκληρου του αρχείου του Δήμου, στην Άνθεια, στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Τραϊανούπολης. Πλέον το αρχείο έχει μπει σε μία σειρά, μπορεί πολύ εύκολα κανείς να ανατρέξει για να βρει ένα έγγραφο που χρειάζεται και μάλιστα, σχεδιάζεται στο μέλλον και η ψηφιοποίηση όλων των εγγράφων προκειμένου να γίνει ακόμα πιο εύκολη η αναζήτηση.