Ανακοίνωση του Θ. Βίτσα για το ακτοπλοϊκό πρόβλημα της Σαμοθράκης

Με μια μακροσκελή ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Σαμοθράκης Θανάσης Βίτσας αναφέρεται σε όσα έγιναν από την 28η Δεκεμβρίου και εντεύθεν, οπότε και το νησί έμεινε χωρίς συγκοινωνία. Ο κος Βίτσας εξηγεί όλες τις ενέργειες που έγιναν και καλεί ορισμένους να μην κάνουν μικροπολιτική πάνω στα σοβαρά προβλήματα του νησιού.