Ανησυχία για τους παιδικούς σταθμούς της Αλεξανδρούπολης

Ανησυχία επικρατεί και στην Αλεξανδρούπολη αναφορικά με τς εξελίξεις στους παιδικούς σταθμούς και την αλλαγή στην υποχρεωτικότητα της εκπαίδευσης. Οι εργαζόμενοι ανησυχούν για τις θεσεις εργασίας, αλλά και για την τύχη των παιδιών για την επόμενη σχολική χρονιά.