“Ανθεί” η καλλιέργεια ηλίανθου στον Έβρο

Τα πρωτεία στην παραγωγή ηλίανθου σε όλη την χώρα έχει ο νομός Έβρου. Με βάση την ert, η καλλιέργεια του ηλιόσπορου είναι ιδιαίτερα ελκυστική για τους αγρότες, αφού οι καλές αποδόσεις είναι εξασφαλισμένες, σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος παραγωγής. Αξίζει να σημειωθεί πως ο ηλίανθος είναι περιζήτητος και λόγω της χρησιμότητάς του στην παραγωγή βιοκαυσίμων.