Απαλλαγή δημοτικών τελών για κλειστά ακίνητα

Μερική φορολογική ατέλεια δικαιούνται πλέον οι ιδιοκτήτες ακινήτων τα οποία παραμένουν κλειστά με βάση το νέο νόμο του Κλεισθένη. Πιο συγκεκριμένα, όσοι κάνουν τη σχετικη αίτηση αποδεικνύοντας ότι το ακίνητό τους δεν ηλεκτροδοτείται θα απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής δημοτικών τελών