Αποθήκες ΚΥΔΕΠ: Γιατί να μην γίνουν μία κεντρική αγορά;

Οι μεγάλες αλλά εγκαταλελειμμένες αποθήκες της ΚΥΔΕΠ στην Αλεξανδρούπολη εξακολουθούν να φαντάζουν για τους περισσότερους ιδιοκτήτες καταστημάτων τροφίμων, ως το ιδανικό σημείο για την δημιουργία μιας κεντρικής αγοράς. Το γεγονός ότι είναι μάλιστα και στεγασμένες βοηθάει κατά πολύ στο να μπορούν να ψωνίζουν οι καταναλωτές, χωρίς να επηρεάζονται από τις κεντρικές συνθήκες. Το έργο μιας κεντρικής αγοράς αποτελεί πάγιο αίτημα ετών, προς κάθε δημοτική αρχή…