Αποχή από τα μαθήματα λόγω “Νομικής Πατρών” αποφάσισε η Σύγκλητος του Δ.Π.Θ.

Ευθέως απέναντι στο Υπουργείο Παιδείας στέκεται η Σύγκλητος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, τόσο για την ίδρυση 4ης Νομικής στην Πάτρα, όσο και για το νομοσχέδιο των ΤΕΦΑΑ. Στην συνεδρίαση της, η Σύγκλητος εξέτασε τα δύο αυτά θέματα και εξέδωσε σχετικά ψηφίσματα.