Από 1 έως 4 seatrack θα πάρει ο δήμος Αλεξανδρούπολης

Από ένα έως τέσσερα συστήματα seatrack θα πάρει ο Δημος Αλεξανδρούπολης, κατόπινα σχετικής χρηματοδότησης. Ο σύλλογος ΑμεΑ Έβρου υποδέχτηκε την είδηση με ικανοποίηση καθώς τα συστήματα αυτά διευκολύνουν πολλούς ανθρώπους να χαρούν τη θάλασσα