Αυτό είναι το πιο άχρηστο φανάρι της Αλεξανδρούπολης

Έχουν περάσει περισσότεροι από έξι μήνες από τη στιγμή που η οδός Κύπρου έπαψε πια να είναι στη διάθεση των οδηγών, ενώ εδώ και 15 ημέρες εξελίσσονται επί αυτής οι εργασίες της μετατροπής της σε πεζόδρομο. Παρόλα αυτά τα φανάρια που ρύθμιζαν την κίνηση των πεζών στην αρχή της εξακολουθούν να λειτουργούν, χωρίς κανείς να μπορεί να καταλάβει το γιατί, αφού δεν υπάρχει προφανής λόγος.