Α. Γκουλιάμα: Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες πρέπει να υποστηριχθούν περισσότερο

46 τελειόφοιτοι μαθητές από τον Έβρο θα εξεταστούν στις πανελλήνιες προφορικά και όχι γραπτά φέτος και αυτός είναι ένας αριθμός που χρόνο με το χρόνο βαίνει μειούμενος. Πρόκειται φυσικά για μαθητές που αντιμετωπίζουν κάποιου είδους μαθησιακή δυσκολία και ενώ η δυνατότητα που τους δίνεται να εξεταστούν προφορικά, αξιολογείται ως θετικό μέτρο, οι εκπαιδευτικοί επιμένουν ότι το εκπαιδευτικίο πλαίσιο αυτών των μαθητών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης πρέπει να γίνει περισσότερο υποστηρικτικό.