Βρίθει σκουπιδιών η Αλεξανδρούπολη

Αναγκασμένοι να καθαρίζουν και να αδειάζουν μόνοι τους, τους κάδους απορριμμάτων και ιδιαίτερα τους μπλε για τα ανακυκλώσιμα υλικά, είναι οι κάτοικοι της περιοχής του Αγίου Βασιλείου στην Αλεξανδρούπολη. Όπως οι ίδιοι επισημαίνουν, η αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται πλέον πολύ σπάνια, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα η κατάσταση να επιδεινώνεται, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.