“Δημοκρίτεια”: Απόστολος Καμπαρούδης

Ο Απόστολος Καμπαρούδης, Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής και Πρόεδρος της Χειρουργικής Ένωσης Βορείου Ελλάδος, παρουσίασε τους Στόχους του Συνεδρίου στην Αλεξανδρούπολη και συζήζτησε για όλες τις νεότερες εξελίξεις και προκλήσεις στη Χειρουργική.