“Δημοκρίτεια”: Βασίλης Γούργουλης & Ελένη Δούδα

Ο καθηγητής στη ΣΕΦΑΑ κ. Βασίλης Γούργουλης αναδεικνύει τη σημασία του Έργου της Σχολής και την πολλαπλή χρησιμότητα του κολυμβητικού εκπαιδευτικού αντικειμένου του. Παράλληλα, η Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού κ. Ελένη Δούδα παρουσιάζει το σημαντικότατο διδακτικό και ερευνητικό Έργο που παράγεται στο ΔΠΘ. Παράλληλα .