“Δημοκρίτεια”: Χαράλαμπος Πουλόπουλος

O καθηγητής ΔΠΘ, Χαράλαμπος Πουλόπουλος, Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, προβάλλει το Έργο στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και τις Συνέργειες με την Κοινωνία της Θράκης, στην εκπομπή “Δημοκρίτεια”.