Διαμαρτυρίες από τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Καζάνι που βράζει για άλλη μία φορά το Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, με αιχμή του δόρατος της διαμαρτυρίας των εργαζομένων την έλλειψη διοικητικού προσωπικού. Όπως κατήγγειλαν οι εργαζόμενοι, τελικά έχουν μείνει μόνο 50 άτομα ως διοικητικό προσωπικό, που δεν μπορούν να υποστηρίξουν τη λειτουργία του ιδρύματος. Γι’ αυτό ζητούν την άμεση παρέμβαση των προϊσταμένων τους, για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού.