Διευκολύνεται η προσβασιμότητα των ΑμεΑ στα πλοία

Ένα πάγιο αίτημα του αναπηρικου κινήματος ικανοποιεί το υπουργείο ναυτιλίας, αφού με υπογραφή του Φώτη Κουβέλη, υποχρεώνονται πλέον όλα τα καράβια που κυκλοφορούν στις ελληνικές θάλασσες να είναι απολύτως προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρίες. Οι πλοιοκτήτες έχουν προθεσμία συμμόρφωσης με την απόφαση την 1η Μαΐου του 2019.