“Δράμα” τα Μαθηματικά των Πανελληνίων εξετάσεων

Με το μάθημα των Μαθηματικών για τους μαθητές της θετικής και της τεχνολογικής κατεύθυνσης, και το μάθημα των αρχαίων για τους μαθητές της θεωρητικής, συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Τα μαθηματικά δυσκόλεψαν σημαντικά τους εξεταζόμενους, με τους περισσότερους να δηλώνουν ότι δεν ελπίζουν σε υψηλή βαθμολογία. Εν αντιθέσει, τα θέματα στα αρχαία αξιολογήθηκαν ως αναμενόμενα από τους μαθητές.