Δράση για τη δίωξη ημίαιμων χοίρων – αγριόχοιρων πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα

Συνεχίζονται οι διώξεις ημίαιμων μη δεσποζώμενων χοίρων και αγριόχοιρων, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αφρικανική πανώλη των χοίρων. Οι δράσεις αυτές γίνονται οργανωμένα από τους κυνηγετικούς συλλόγους σε συνεργασία με τα κατα τόπους δασαρχεία, σε εφαρμογή σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.