Δωρεά του Ομίλου Ρόταρυ στο Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης

Δύο συστήματα τηλεϊατρικής σε δύο νοσοκομεία που συνδέονται με ακριτικά νησιά δώρισαν ροταριανοί όμιλοι. Ένα από αυτά τα νοσοκομεία είναι της Αλεξανδρούπολης, το οποίο έλαβε σύστημα τηλεϊατρικής και διασυνδέθηκε με τη Σαμοθράκη. Αυτό σημαίνει ότι γιατροί της Αλεξανδρούπολης, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, θα μπορούν να συνδράμουν τους συναδέλφους τους, όταν εξετάζουν ασθενείς στο Κέντρο Υγείας του νησιού.