Ειδική αίθουσα για πολιτικούς γάμους στα άμεσα σχέδια του Δήμου

Στα άμεσα σχέδια του δήμου Αλεξανδρούπολης εντάσσεται και η δημιουργία ειδικής αίθουσας, όπου θα διεξάγονται πολιτικοί γάμοι, ύστερα από πρόταση της δημοτικής κοινότητας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Όλγα Βρετοπούλου. Η αίθουσα αυτή θα είναι πολυμορφική και θα εξυπηρετεί και διάφορες ακόμη εκδηλώσεις κάτι το οποίο θα λειτουργεί πριμοδοτικά τόσο για το δήμο όσο και για τους ίδιους τους δημότες. ΄Οπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Όλγα Βρετοπούλου η λύση του πολιτικού γάμου είναι αρκετά συμφέρουσα για τα περισσότερα πλέον ζευγάρια.Οικονομικοί κυρίως λόγοι οδηγησαν δεκάδες συμπολίτες μας, όχι στην εκκλησία, αλλά στα σκαλιά του Δημαρχείου. Εκεί τα περισσότερα ζευγάρια χωρίς νυφικό, κουστούμι, με πολύ λίγο κόσμο, χωρίς έξοδα για δεξιώσεις, ανταλλάσσουν όρκους αιώνιας αγάπης.
Ως προτεινόμενος χώρος για τη δημιουργία μιας τέτοιας αίθουσας προτάθηκε ο χώρος του Πολυκοινωνικού του δήμου Αλεξανδρούπολης, για το λόγο οτι πολλοί το υποβαθμίζουν ως πολύκεντρο αφού εστιάζει κυρίως στην μεταφορά τροφίμων για τους άπορους πολίτες. Αντίθετα οι πολύ όμορφες αίθουσες του Πολυκοινωνικού και το αίθριο θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για κάτι ακόμη πιο όμορφο.