Εικαστική παρέμβαση των αδερφών Μητρουλάκη σε κτίριο στην περιοχή της παλιάς ιχθυαγοράς Αλεξ/πολης

Νέα όψη έχει πια το κτήριο στη περιοχή της παλιάς ιχθυαγοράς στην Αλεξ/πολη, ύστερα από την εικαστική παρέμβαση των αδερφών Μητρουλάκη. Το έργο φιλοτεχνήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “Το Νερό στην Πόλη”, που χρηματοδοτήθηκε από γνωστή εταιρία αναψυκτικών.