“Εκκλησία στη σύγχρονη κοινωνία”: Η αξία του εκκλησιασμού

Με την μεγάλη αξία του να πηγαίνει κάποιος στην εκκλησία και να προσεύχεται, ασχολήθηκε ο πατήρ-Βασίλειος Κολέτσας στην εκπομπή του “Η εκκλησία στη σύγχρονη κοινωνία”.