“Εκκλησία στη σύγχρονη κοινωνία”: Ο σεβασμός στους γονείς

Με το μέγα θέμα του σεβασμού των τέκνων προς τους γονείς, ασχολήθηκε στην εκπομπή του “Η εκκλησία στη σύγχρονη κοινωνία” ο πατέρας Βασίλειος Κολέτσας.