“Εκκλησία στη σύγχρονη κοινωνία”: Προσμένοντας τα Χριστούγεννα

Προσμένοντας τα Χριστούγεννα, ο πατέρας Βασίλειος Κολέτσας αναλύει το νόημα της μεγαλύτερης γιορτής της Χριστιανοσύνης.