“Εκκλησία στη σύγχρονη κοινωνία”: Σχέσεις γονέων και εφήβων

Για τις πολύ ευαίσθητες σχέσεις των γονέων με τους εφήβους μίλησε στην εκπομπή “Εκκλησία στη σύγχρονη κοινωνία”, ο πατέρας Βασίλειος Κολέτσας.