“Εκκλησία στη σύγχρονη κοινωνία”: Τα τατουάζ στη ζωή μας

Η στάση της εκκλησίας απέναντι στην δερματοστιξία, δηλαδή στα τατουάζ, ήταν το θέμα με το οποίο ασχολήθηκε στην εκπομπή “Η εκκλησία στη σύγχρονη κοινωνία” ο πατέρας Βασίλειος Κολέτσας.