“Εκκλησια στη σύγχρονη κοινωνία”: Η αμαρτία της έκτρωσης

Με το αμφιλεγόμενο ζήτημα της έκτρωσης καταπιάστηκε στην εκπομπή “Η εκκλησία στη σύγχρονη κοινωνία” ο πατήρ-Βασίλειος Κολέτσας, παρουσιάζοντας διάφορες πτυχές του θέματος.