Επιδιώκεται η άρση επικινδυνότητας του παλιού νοσοκομείου με παρεμβάσεις από την Π.Ε. Έβρου

Σε παρεμβάσεις προκειμένου να μειωθεί η επικινδυνότητα του κτιρίου του παλιού Νοσοκομείου, αλλά και να αυξηθεί η ασφάλεια των πολιτών, προχωρά η Π.Ε. Έβρου. Πιο συγκεκριμένα, έχει ήδη εγκριθεί κονδύλιο της τάξης των 170.000 ευρώ για την επανακατασκευή της περίφραξης του χώρου και επιπλέον 100.000 ευρώ για την φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων από εταιρία security.