Επιμορφωτικό σεμινάριο για τους Θεολόγους εκπαιδευτικούς του Έβρου

Το διήμερο παιδαγωγικό επιμορφωτικό πρόγραμμα για τους εκπαιδευτικούς του Έβρου με τίτλο «Ανιχνεύοντας το τρόπο που μαθαίνουμε – θεωρητικές και βιωματικές προσεγγίσεις στο μάθημα των Θρησκευτικών» διενεργείται σε γνωστό ξενοδοχείο στην Αλεξανδρούπολη. Στο σεμινάριο συμμετέχουν 21 θεολόγοι, ενώ αντίστοιχα προγράμματα σχεδιάζονται και για τους υπόλιπους νομούς της Θράκης.