Επιτέλους, ας ρυθμιστούν σωστά οι φωτεινοί σηματοδότες στην περιοχή του Αγ. Ανδρέα Αλεξ/πολης

Παρ’ όλο που κατά το παρελθόν το ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ ασχολήθηκε ξανά με το ζήτημα, φαίνεται ότι κανείς από τους ιθύνοντες δεν έδωσε σημασία για να το διορθώσει. Ο λόγος για τους φωτεινούς σηματοδότες στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι είναι τόσο κακορυθμισμένοι, που προκαλούν πέρα από καθυστέρηση, και ταλαιπωρία στους διερχόμενους οδηγούς. Δείτε το γιατί στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.