Ημερίδα με θέμα τη διαχείριση των επικίνδυνων εμπορευμάτων στο Νομαρχείο της Αλεξανδρούπολης

Η ασφάλεια της οδικής μεταφοράς και η διαχείριση των επικίνδυνων εμπορευμάτων ήταν το θέμα της ημερίδας που διοργανώθεηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, στο Νομαρχείο της Αλεξανδρούπολης. Στόχος της ημερίδας, ήταν η ενημέρωση για τη σωστή διαχείριση αυτών των εμπορευμάτων έτσι ώστε να μην προκαλούνται ατυχήματα, και κυρίως να μην υπάρξουν ανθρώπινα θύματα.