Η ‘Γωνιά του Εθνοφύλακα’ στη Μάκρη της Αλεξανδρούπολης

Το δικό τους σημείο αναφοράς έχουν πλέον οι εθνοφύλακες στη Μάκρη, που κατόπιν σχετικών εγκρίσεων δημιούργησαν στον οικισμό τους τη “Γωνιά του Εθνοφύλακα”. Η Γωνιά του Εθνοφύλακα λειτουργεί πλέον στο κοινοτικό κατάστημα της Μάκρης ενώ είναι η πρώτη τέτοιου είδους πρωτοβουλία που αναλαμβάνεται από Εθνοφύλακες ανά την Ελλάδα.