Ιστορικό Μουσείο Αλεξ/πολης: Πλούσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές κάθε σχολικής βαθμίδας

Ένα πλούσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα, για κάθε σχολική βαθμίδα έχει ετοιμάσει το Ιστορικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης. Οι δράσεις είναι πολλές και αφορούν σε μουσειακές συλλογές από την αρχαιότητα στη Θράκη, την εξέλιξή της στο πέρασμα του χρόνου, καθώς και την οικονομική, πολιτική και πολιτιστική πορεία της περιοχής. Παράλληλα, διοργανώνει και εργαστήριο θεατρικής ανάγνωσης και ερμηνείας, το οποίο απευθύνεται σε εφήβους 13-15 ετών.