Πλαστικές συσκευασίες από φυτοφάρμακα πεταμένες παντού στον κάμπο Τυχερού

Σε χρόνιο και άλυτο πρόβλημα εξελίσσεται η διάθεση των συσκευασιών φυτοφαρμάκων κατά μήκος του νομού Έβρου, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές. Οι άδειες συσκευασίες στοιβάζονται χωρίς κανένα μέτρο προστασίας, με σοβαρό κίνδυνο τα υπολείμματα να μολύνουν το έδαφος και τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, με βλαβερές χημικές ουσίες. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, καταγράφονται εικόνες ανεξέλεγκτης απόρριψης συσκευασιών στον κάμπο του Τυχερού.