Καθαρισμός ακτών στην Αλεξανδρούπολη

Τη δράση «Παγκόσμιος Καθαρισμών Ακτών» υλοποίησε την Τρίτη 22 Οκτωβρίου , ο Δήμος και η Κοινότητα Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και σε συνδιοργάνωση με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Ocean Concervancy που διοργανώνεται από την «Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος» για 29η συνεχή χρονιά στη χώρα μας.