Καθόλου προσεγμένη η εικόνα της Πλατείας του Φάρου στην Αλεξανδρούπολη

Η πλατεία του Φάρου είναι ίσως το πλέον γνωστό σημείο αναφοράς για την Αλεξανδρούπολη. Είναι το σημείο όπου δίνονται τα περισσότερα τα ραντεβού κυρίως για τους επισκέπτες της πόλης. Είναι το μεγαλύτερο μπαλκόνι της Θράκης με θέα το Θρακικό πέλαγος. Είναι όμως και μία από τις βρόμικες πλατείες της Αλεξανδρούπολης λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας ίσως, ωστόσο αυτή η εικόνα δεν είναι η πρέπουσα για τους χιλιάδες διερχόμενους, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι.