Καρτέλ εκκοκιστών βάμβακος “βλέπουν” οι αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων

Καρτέλ εκκοκιστών βάμβακος “βλέπουν” πίσω από τις χαμηλές τιμές οι βαμβακοπαραγωγοί .Η Πανελλαδική Επιτροπής των Μπλόκων θα προσφύγει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, προκειμένου να αποφανεί κατά πόσο η τιμή που προσφέρουν οι εκκοκιστές εναρμονίζεται με την εκκοκκισμένη τιμή και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στο βαμβάκι. Καλούν δε, τους βαμβακοπαραγωγούς να μην συμβιβαστούν με τα 47-50 λεπτά ανά κιλό, αλλά να απαιτήσουν με την μαζική συμμετοχή τους στους αγώνες, να πληρωθούν τον πραγματικό κόπο και τον μόχθο τους.