ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στρεβλώσεις παρατηρούνται στο κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα, αφού μπορεί οι κοινωνικές δαπάνες στη χώρα μας να αντιστοιχούν στο 26,6% του ΑΕΠ, ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η κατανομή αυτών των δαπανών είναι ετεροβαρής, με τα χρήματα που δαπανώνται για ανέργους, αναπήρους, καθώς και για την περίθαλψη, να είναι ελάχιστα, σε σχέση με αυτά για τις συντάξεις.