Λουκέτο σε 15 πρακτορείο ΟΠΑΠ στην Αλεξανδρούπολη

Τελευταία ημέρα λειτουργίας είναι η αυριανή, η 28η Φεβρουαρίου, για τα περισσότερα πρακτορεία του ΟΠΑΠ στην Αλεξανδρούπολη. Κι αυτό γιατί, 15 από τα 19 “προποτζίδικα” -κατά το κοινώς λεγόμενο- κατεβάζουν ρολά, επειδή οι ιδιοκτήτες τους αρνήθηκαν να υπογράψουν τη νέα σύμβαση που όρισε ο ΟΠΑΠ, κρίνοντας την ως μη επωφελή για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.